Sắp ban hành Nghị định về xử phạt VPHC Thuế, Hóa đơn

Trong quá trình chấp hành nghĩa vụ thuế, thường vẫn xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân có những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Tuy nhiên, việc quy định và hướng dẫn thực hiện xử lý các hành vi vi phạm này lại chưa được nhất quán giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Do vậy, rất cần thiết phải ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn thống nhất giữa Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và thay thế quy định tại các Nghị định liên quan.

Nội dung của dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Riêng với hóa đơn có các nội dung chính như sau:

+ Giải thích cụm từ “sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp” và “sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ” để cơ quan thuế dễ xác định các trường hợp vi phạm.

+ Bổ sung quy định: Hành vi vi phạm quy định đối với hóa đơn điện tử có mức phạt tiền tương ứng đối với hóa đơn giấy:

a. Bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:  Chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định, không đủ các điều kiện quy định; không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sai trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên; hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền không có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

b. Bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử: Lập không đủ, không đúng các nội dung bắt buộc trên hóa đơn; lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; lập sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật; lập hóa đơn không theo thứ tự; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

c. Bổ sung hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử  và hóa đơn giấy: Chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót.

d. Bổ sung hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn; không chuyển đầy đủ dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

đ. Bổ sung hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Không thông báo công khai phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ; không đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan thuế; vi phạm quy định về lưu kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử; làm lộ thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của khách hàng; không chuyển hoặc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của bên mua dịch vụ đến cơ quan thuế (bên mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng hạn).

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON