Sẽ có một số sửa đổi, bổ sung về lệ phí môn bài

Theo Báo cáo Doing Business 2019, nộp lệ phí Môn bài (quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP) là một trong 08 thủ tục trong quy trình Khởi sự doanh nghiệp của Việt Nam, xếp hạng 104/190 nền kinh tế. Thủ tục nộp lệ phí Môn bài là một bước tăng thêm trong quy trình Khởi sự doanh nghiệp cộng với mức lệ phí 2.000.000 đồng đã làm Tổng chi phí khởi sự doanh nghiệp ở nước ta là 3.050.000 đồng (theo Ngân hàng thế giới VB).

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, một số nội dung đã không còn phù hợp, một số nội dung đã có thay đổi quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành gần đây cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp, đồng bộ. Ví dụ như quy định:

Các cơ sở giáo dục công lập phải nộp lệ phí Môn bài. Trong khi đó, kinh phí hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập (mầm non, phổ thông) chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp và một phần từ học phí.

Đối với các tổ chức,cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới thành lập cơ sở kinh doanh hoặc đang kinh doanh sẽ phải nộp lệ phí Môn bài nửa năm hoặc cả năm tùy theo thời điểm được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP vẫn quy định thu lệ phí Môn bài đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng xếp hạng chỉ số khởi sự doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi một số quy định về lệ phí Môn bài. Những nội dung đang trình Chính phủ phê duyệt như sau:

1. Sửa đổi các Khoản 6,7; Bổ sung các Khoản 8,9,10 Điều 3: Miễn lệ phí Môn bài cho các trường hợp sau:

“6. Hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định cuat Ủy ban Dân tộc.

8. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm khởi sự kinh doanh).

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông) và cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả công lập và ngoài công lập).

2. Khai lệ phí Môn bài: Tổ chức khai và nộp tờ khai lệ phí Môn bài trước ngày 10/01 năm sau cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không phải khai lệ phí Môn bài; cơ quan thuế sẽ xác định mức lệ phí Môn bài căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế (Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể quy định này).

3. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP với nội dung: “Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.”

Việc miễn lệ phí Môn bài cho các trường hợp nêu trên sẽ làm giảm số thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, số giảm thu không lớn. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì số thu chỉ giảm khoảng 200 tỷ đồng. Trong khi đó, việc miễn lệ phí Môn bài sẽ giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính và chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Dự kiến Chính phủ sẽ phê duyệt các sửa đổi, bổ sung này trong quý IV năm 2019./.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON