Sử dụng biện pháp hóa đơn trong cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Trong thực tế thi hành các quy định pháp luật về thuế, một số tổ chức, cá nhân đã có những hành vi vi phạm đến mức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế: nợ thuế, chậm nộp thuế (quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế), không chấp hành quyết định xử phạt về thuế (quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế),…

Có 5 biện pháp để cưỡng chế thi hành đối với người nộp thuế bị cưỡng chế: Trích tiền từ tài khoản hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản bị kê biên; Thu tiền và tài sản của người bị cưỡng chế đang do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ; Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề.

biện pháp hóa đơn
Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là một trong năm biện pháp để cưỡng chế thi hành đối với người nộp thuế

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng sẽ được áp dụng khi biện pháp cưỡng chế trích tiền, phong tỏa tài khoản hoặc khấu trừ lương, thu nhập không thể thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không thu đủ số tiền thuế, tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

>> Xem thêm: Hóa đơn trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được áp dụng với tất cả các loại hóa đơn: tự in, đặt in, điện tử.

Tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế phải cung cấp chính xác thông tin về hóa đơn cho cơ quan thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không còn tồn hóa đơn chưa sử dụng (không còn hóa đơn tự in, đặt in, mua của cơ quan thuế) thì cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế chuyển sang biện pháp cưỡng chế khác. Tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp toàn bộ chi phí cưỡng chế.

Quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng sẽ được gửi đến tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế và các cơ quan liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế và được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế đang sử dụng hóa đơn điện tử thì Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cũng phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn việc hóa đơn điện tử tiếp tục được sử dụng và cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Quyết định cưỡng chế sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc nộp đủ số nợ thuế, số thuế nộp chậm … vào ngân sách Nhà nước.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON