Thời điểm lập hóa đơn đối với doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động xây dựng lắp đặt luôn là một trong những hoạt động đặc thù khi có khối lượng công việc rất lớn, giá trị cao, thời gian thực hiện kéo dài, công việc có thể được hoàn thành và bàn giao từng phần. Do vậy, quy định về việc lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt cũng luôn được các văn bản liên quan đề cập.

Thời điểm lập hóa đơn đối với doanh nghiệp xây dựng lắp đặt
Thời điểm lập hóa đơn với doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt có sự khác biệt so với các lĩnh vực khác

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Theo Điểm b và c, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

b) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

>> Kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN

c) Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:

c.1) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

c.2) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.” (Tức là: Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,  không phân biệt đã thu được tiền hay chưa). Điểm c và d, Khoản 4, Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ cũng hướng dẫn tương tự như trên.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON