Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ đã chính thức được ban hành. Theo đó đã có sự thay đổi về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

1. Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/07/2022

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 Nghị định 123/2020 quy định: “Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020”.

Khoản 2, Khoản 4, Điều 35 Nghị định 119/2018 quy định cụ thể như sau:

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

Bên cạnh đó, các Nghị định: Nghị định 51/2010, Nghị định 04/2014, Nghị định 119/2018 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/06/2022.

Như vậy, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất tại Nghị định 123/2020 là kể từ ngày 01/07/2022.

2. Giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Theo quy định tại khoản 1, Điều 23, Nghị định 123/2020 quy định:

“Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ qua thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện) theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.”

Như vậy có thể thấy, các đối tượng được sử dụng hóa đơn giấy chỉ được phép mua hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in tối đa là 12 tháng, sau đó phải sử dụng hóa đơn điện tử có hoặc không có mã của cơ quan thuế. Trong 12 tháng, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ họ chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

3. Vì sao lại lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018 quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.” Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định 123/2020 thì thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã được lùi đến ngày 01/07/2022. Vậy, lý do lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là gì?

Có thể thấy để có thể triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử trong các doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu; phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn và bảo đảm duy trì, vận hành, bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin…

Và đặc biệt là cần phải có kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế; kế nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan giữa cơ quan thuế với nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác như công thương, tài nguyên và môi trường, công an, y tế…Như vậy có thể thấy, để thực hiện được toàn bộ các công việc trên thì chỉ mỗi nguồn tài chính để đầu tư thôi là chưa đủ mà còn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Việc lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn đáp ứng lập, tra cứu, lưu trữ dữ liệu và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua, đến cơ quan thuế và không làm gián đoạn sản xuất, kinh doanh bình của các doanh nghiệp.

Như vậy, mặc dù đã lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022, nhưng Nghị định 123/2020 cũng có những quy định cụ thể về thời gian sử dụng hóa đơn giấy do Cơ quan Thuế đặt in. Chính vì vậy, từ nay đến ngày 01/07/2022 các doanh nghiệp nếu đủ điều kiện vẫn áp dụng hóa đơn điện tử và Cơ quan Thuế cũng khuyến khích các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sớm, đáp ứng những yêu cầu, đòi thực tiễn tiễn phát triển hiện nay.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON