Thông báo Tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật

Thực hiện kế hoạch nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu, Tổng cục Thuế thông báo nội dung kế hoạch nâng cấp và kế hoạch phối hợp như sau:

Thời gian tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: 

Từ 0 giờ 00 phút sáng đến 03 giờ 45 phút sáng 09/03/2023 (Thứ Năm)

Kế hoạch phối hợp triển khai:

Đối với các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu

  • Thông báo cho khách hàng của mình là các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử về kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế.
  • Phối hợp với Tổng cục Thuế (Cục CNTT) để truyền và nhận toàn bộ dự liệu HDDT trước thời điểm thực hiện nâng cấp.
  • Phối hợp cùng Tổng cục Thuế (Cục CNTT) kiểm tra kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử sau khi nâng cấp (từ 03 giờ 45 phút sáng đến 05 giờ 00 phút sáng ngày 09/03/2023)
  • Cử đầu mối phối hợp với Tổng cục Thuế trong quá trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động) về Cục CNTT trước 17h ngày 08/03/2023.

Đối với các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

  • Thông báo cho khách hàng của mình là các Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử tại Cơ quan thuế.
  • Phối hợp với Tổng cục Thuế qua các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu để kiểm tra việc truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan thuế sau nâng cấp.

Đối với các Tổ chức kết nối truyền nhận dữ liệu trực tiếp tới Cơ quan thuế

  • Phối hợp với Tổng cục Thuế (Cục CNTT) để truyền và nhận toàn bộ dữ liệu phản hồi trước thời điểm thực hiện nâng cấp.
  • Phối hợp cùng Tổng cục Thuế (Cục CNTT) kiểm tra kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử sau nâng cấp từ 03 giờ 45 phút sáng đến 05 giờ 00 phút sáng ngày 09/03/2023.
  • Cử đầu mối phối hợp với Tổng cục Thuế trong quá trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động) về Cục CNTT trước 17h ngày 08/03/2023.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

Nef Digital SEOON