Thông báo về việc hoàn tất nâng cấp phần mềm CyberBill 1.14.0.0

– Thời gian bắt đầu: 2h30p ngày 18/9/2022

– Thời gian kết thúc: 5h30p ngày 18/9/2022

Thêm mới: 

– Thêm mới chức năng cấu hình hiển thị số hóa đơn

Sửa lỗi: 

– Hóa đơn điều chỉnh định danh phải có ít nhất 1 chi tiết hàng hóa mới được lưu/ký hóa đơn

– Xóa bản ghi trong danh sách TBSS lấy từ danh sách hóa đơn

– Xóa bản ghi trong danh sách TBSS trong thông báo sai sót gửi TCT

– Hóa đơn thay thế/điều chỉnh không hiện thông tin hóa đơn liên quan trong file pdf đính kèm email và tải về từ hệ thống

– Bổ sung thêm trường thông tin: “Số thu nhập cá nhân được nhận” trên chức năng lập mới CTKTT

– Không sửa được thông tin Xác định nơi cư trú trên chức năng lập mới CTKTT

– Không sửa được thông tin Thời điểm trả thu nhập trên chức năng lập mới CTKTT

– Tạo mẫu PXK không lấy được thông tin người bán

Nâng cấp:

– Thêm trường dữ liệu MST, Tên đơn vị nhận hàng trong PXKNBO

– Tăng thêm số dòng ghi chú trên hóa đơn điều chỉnh định danh

– Thêm chức năng tắt bật logo khi tạo mẫu hóa đơn

– Nâng cấp chức năng quản lý in hóa đơn

– Giao diện màn hình danh sách hóa đơn: Đổi màu trạng thái hóa đơn

– Thay đổi services nhận phản hồi TBSS theo nâng cấp của TCT

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

Bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức.
Nef Digital SEOON