Thông báo về việc nâng cấp phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill Cloud v1.14.1.0

– Thời gian bắt đầu: 22h30 ngày 27/10/2022

– Thời gian kết thúc: 2h00 ngày 28/102022

Sửa lỗi:

– Không hiển thị số thập phân trên hóa đơn điều chỉnh.

– Tính toán với loại hàng hóa là chiết khấu.

– Sửa mẫu Phiếu xuất kho bị mất thông tin doanh nghiệp.

– Lấy thông tin hóa đơn gốc theo ngày lập lên VBTT.

– Không import được excel danh sách hàng hóa của Phiếu xuất kho.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

Nef Digital SEOON