Thông tư 68/2019 giúp đơn giản hóa việc thực hiện hóa đơn điện tử

Sau một năm kể từ ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra đời, đến ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ tài chính mới chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC, hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử.

Thông tư là căn cứ pháp luật quan trọng để đẩy mạnh việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử, giúp đơn giản hóa việc thực hiện hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

>> Quy định về HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định rõ về lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định rõ lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với 100% doanh nghiệp tại Việt Nam là ngày 01/11/2020. Như vậy, chỉ còn hơn một năm để các doanh nghiệp có thể làm quen với hóa đơn điện tử, trước khi phải sử dụng bắt buộc, hủy bỏ toàn bộ hóa đơn giấy.

Theo thống kê, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện hóa đơn điện tử đã phủ sóng gần như 100% các doanh nghiệp trong năm 2019. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp hội nhập với xu thế chung của thế giới, trong bối cảnh công nghệ số đang bùng nổ mạnh mẽ hiện nay.

Thông tư 68/2019
Thông tư 68/2019/TT-BTC là căn cứ pháp luật quan trọng để đẩy mạnh việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định rõ về nội dung hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định rõ về nội dung hóa đơn điện tử, trong đó, đã sửa đổi quy định về ký hiệu mẫu và ký hiệu hóa đơn; quy định rõ về thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán hàng ký số, ký điện tử trên hóa đơn và phù hợp với quy định cụ thể về từng trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tại Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Quy định rõ về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót:

Theo đó, đối với những hóa đơn điện tử không có chữ ký của người mua cũng được Thông tư hướng dẫn rất cụ thể, được liệt kê hóa. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài, hóa đơn điện nước… sẽ không cần chữ ký của người mua; hoặc trong nội dung hóa đơn điện tử đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt  thực hiện theo từng phần, từng hạng mục công trình bàn giao; hoặc xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ thì không cần phải ghi cụ thể giá trị công trình hoàn thành bàn giao trên hóa đơn.

Bên cạnh đó, trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót như về địa chỉ, mặt hàng… nhưng không sai mã số thuế đã được Thông tư hướng dẫn cụ thể, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Trong trường hợp này người bán trao đổi với người mua để sửa đổi nội dung ghi trên hóa đơn, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế trên hệ thống, không phải lập lại hóa đơn điều chỉnh như quy định trước đây.

Đối với trường hợp ghi sai cả mã số thuế, thuế suất thì hai bên cùng trao đổi và thông báo với cơ quan thuế để hủy hóa đơn, lập lại hóa đơn mới…

Bên cạnh đó là các quy định về định dạng hóa đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các tiêu chí cụ thể để xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng rủi ro các về thuế, cách xử lý chuyển tiếp, hiệu lực thi hành…

Như vậy, bên cạnh việc kế thừa những quy định hợp lý từ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, thông tư 68/2019/TT-BTC đã đưa ra một số quy định và hướng dẫn nhằm làm rõ một số khái niệm tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và thực tế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử; giúp đơn giản hóa việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chủ động tiếp cận hóa đơn điện tử sớm không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, nhân lực, quản trị cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường đang không ngừng phát triển. Ứng dụng HĐĐT sớm sẽ giúp doanh nghiệp sớm chuẩn hóa được các quy trình, nghiệp vụ kế toán cho phù hợp, tránh vướng mắc khi Nhà nước chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, để đảm bảo cho sự an toàn, bảo mật, tính pháp lý của hóa đơn, doanh nghiệp nên lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, có kinh nghiệm triển khai các giải pháp về tài chính – kế toán – thuế, có các giải pháp an toàn, bảo mật cao cho hóa đơn điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON