Tiếp tục hỗ trợ thuế để phục hồi sản xuất kinh doanh

Dịch Covid 19 không chỉ khiến nhiều khoản thu ngân sách Nhà nước bị giảm mạnh, mà việc chi ngân sách cũng đồng thời tăng lên. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Chính phủ vẫn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp bằng cách giãn, hoãn, giảm các khoản thuế và tiền cho thuê đất theo tinh thần của Nghị định 52/2021/NĐ-CP – có thể coi là những khoản vay không lãi suất, giúp các doanh nghiệp bớt áp lực về tài chính, giảm khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, vượt qua đại dịch.

Hai năm dịch bệnh liên tiếp đã khiến cho nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, sản xuất, kinh doanh… Nhưng theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp quay lại hoạt động dù thua lỗ nhưng nếu có doanh thu thì vẫn phải nộp Thuế GTGT và tiền thuế đất khiến doanh nghiệp lại khiến khó khăn thêm chồng chất. Vì vậy, ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021

**Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu):

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

**Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp:

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

**Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại tại (1), (2), (3) nêu trên.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2021.

**Đối với tiền thuê đất:

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Bổ sung nhiều đối tượng được hưởng hỗ trợ

Với Nghị định 52/2021/NĐ-CP – đã là lần thứ 3 Chính phủ hỗ trợ thuế trực tiếp cho sản xuất kinh doanh. Không chỉ kế thừa những mặt tích cực của 2 lần hỗ trợ trước, Nghị định lần này còn bổ sung thêm nhiều đối tượng ngành nghề: 

– Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

+ Hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế TNDN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất mô tô, xe máy;

+ Thoát nước và xử lý nước thải…

– Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng…

Thời hạn gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31-5-2021.

Để được thụ hưởng chính sách này, người nộp thuế chỉ phải nộp 01 lần duy nhất: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cơ quan Thuế trước ngày 30/7/2021. Hiện thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng nhanh nhất.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON