tong-hop-loi-thuong-gap-khi-nop-bao-cao-thue-dien-tu
Tổng hợp lỗi thường gặp khi nộp báo cáo thuế điện tử

Khi nộp báo cáo thuế qua mạng, các doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều những lỗi khác nhau. Dưới đây là cách khắc phục cho những lỗi doanh nghiệp thường gặp nhất.