them-mot-khoan-chi-phi-duoc-tru-khi-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thêm một khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19.

lap-hoa-don-cho-hang-hoa-khuyen-mai

Lập hóa đơn cho hàng hóa khuyến mại

Đối với trường hợp khuyến mại, các thương nhân khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ để khuyến mại vẫn phải lập hóa đơn. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết.

can-cuoc-cong-dan-gan-chip-va-anh-huong-den-ho-so-dang-ky-thue

Căn cước công dân gắn chíp và ảnh hưởng đến hồ sơ đăng ký thuế

Theo Luật Căn cước công dân 2014, số thẻ CCCD đồng thời là số định danh cá nhân của công dân. Khi đổi sang CCCD gắn chip thì số định danh cá nhân này vẫn được giữ nguyên.

co-bat-buoc-the-hien-hinh-thuc-thanh-toan-tren-hoa-don-dien-tu-khong

Có bắt buộc thể hiện hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử không?

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy, nhiều doanh nghiệp đang gặp phải những vướng mắc xoay quanh việc thể hiện hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử.

hoa-don-dien-tu-doi-voi-kinh-doanh-taxi

Hóa đơn điện tử đối với kinh doanh Taxi

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử “đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định” là một điểm mới của NĐ 123/2020

thoi-diem-lap-hoa-don-doi-voi-doanh-nghiep-xay-dung-lap-dat

Thời điểm lập hóa đơn đối với doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt cũng luôn được các văn bản liên quan đề cập. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

ke-khai-bo-sung-ho-so-quyet-toan-thue-tndn

Kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Khi phát hiện sai sót trong quyết toán thuế thì kế toán phải thực hiện khai bổ sung. Việc kê khai bổ sung được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết

mot-so-luu-y-khi-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Một số lưu ý khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Bài viết tổng hợp những lưu ý quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như các quy định pháp luật liên quan giúp DN nắm bắt những thông tin quan trọng.

mot-so-quy-dinh-hien-hanh-ve-ke-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Một số quy định hiện hành về kê khai, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Việc kê khai thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập thực hiện. Kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý được xác định một lần và được áp dụng cho cả năm.

mot-so-truong-hop-khong-phai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Một số trường hợp không phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong nghị định này đã quy định một số trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

giam-30-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-cua-ky-tinh-thue-nam-2020

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020

NĐ số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành NQ số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

xac-dinh-lai-doi-tuong-nop-thue-trong-mo-hinh-hop-tac-kinh-doanh-van-tai

Xác định lại đối tượng nộp thuế trong mô hình hợp tác kinh doanh vận tải

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đã gây ra nhiều cuộc tranh luận giữa cơ quan thuế và các hãng xe công nghệ.

G

1900.2038

Đặt mua