Tổng cục Thuế, đơn vị đầu tiên của Bộ Tài chính hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 28/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải chủ động rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo đến hết Quý II/2020 hoàn thành tích hợp tối thiểu 30%, Quý III/2020 đạt tối thiểu 70%, Quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định 683/QĐ-BTC.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4 theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong đó, cơ quan Bộ Tài chính sẽ tích hợp 24 DVCTT liên quan tới lĩnh vực kế toán, kiểm toán và lĩnh vực quản lý giá; Kho bạc Nhà nước sẽ tích hợp 06 DVCTT mức độ 4; Tổng cục Hải quan tích hợp 60 DVCTT mức độ 4; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tích hợp 11 DVCTT mức độ 3; Tổng cục Thuế tích hợp 02 DVCTT mức độ 3 và 91 DVCTT mức độ 4.

>> Tìm hiểu thêm: Văn bản số 20/VBHN-BTC hợp nhất hai Nghị định về Lệ phí Môn bài

Tới đầu tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế, đạt 100% kế hoạch và sớm 6 tháng so với Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. 

93 thủ tục hành chính thuếc

Trên Cổng DVCQG, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp các thủ tục hành chính thuế sau: Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế  GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh; khai thuế TNDN tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên…

Các dịch vụ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê; đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp NSNN; khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện; khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên); khai phí, lệ phí khác thuộc NSNN; khai thuế TTĐB; khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài…

Thủ tục khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh; thông báo phát hành hoá đơn đặt in/tự in/in trực tiếp từ máy tính tiền và hoá đơn điện tử; báo cáo tình hình sử dụng/mất/cháy/hỏng hoá đơn…

>> Luật Quản lý thuế số 38/2019: Người nộp thuế bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON