Tổng cục Thuế nâng cấp hạ tầng Hóa đơn điện tử ngày 26/12/2022

thong bao nang cap Tong cuc thue

Kính gửi Quý khách hàng,

Tổng cục Thuế thông báo về việc tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử để thực hiện nâng cấp hệ thống. Thời gian dự kiến như sau:

Bắt đầu: 22h00 tối Thứ Hai, 26/12/2022
Kết thúc: 4h00 sáng Thứ Ba, 27/12/2022

Trong thời gian nâng cấp hệ thống Hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế, mọi thông điệp gửi đến cơ quan thuế sẽ tạm dừng.
Quý khách không nên phát hành hóa đơn trong thời gian này.

Mong Quý khách hàng thông cảm!

Trân trọng /./

Bài viết thuộc chuyên mục: Blog.
Nef Digital SEOON