Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho bên thứ ba

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 123/2021/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

1. Điểm mới về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Một trong các điểm mới của Nghị định 123/2021 và Thông tư 78/2021 so với Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC là quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

hóa đơn điện tử cho bên thứ ba
Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho bên thứ ba đã có sự thay đổi

Thực ra việc ủy nhiệm cho bên thứ ba sử dụng hóa đơn của mình để bán hàng đã có từ trước đây, mà gần nhất là quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC với hóa đơn giấy, Thông tư 32/2011/TT-BTC áp dụng cho hóa đơn điện tử và Thông tư 39/2014/TT-BTC áp dụng cho cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Theo quy định mới nhất về ủy nhiệm lập hóa đơn, đối tượng được quyền ủy nhiệm hóa đơn đã có sự thay đổi.

– Thông tư 153/2010, Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014 trước đây quy định: “Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn” và “Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

– Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (Khoản 7 Điều 4) quy định đã thu hẹp lại hơn: “Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”.

Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không còn là người được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn nữa. Tại Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định chi tiết hơn về bên thứ ba – bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn như sau: “Bên thứ ba (là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ”.

2. Quy định riêng về hóa đơn điện tử ủy nhiệm

Các vấn đề khác về ủy nhiệm vẫn được quy định thống nhất như trước và rõ ràng hơn vì là quy định riêng cho hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải thể hiện tên đơn vị bán là bên ủy nhiệm: Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm và phải đúng thực tế phát sinh.

– Việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

– Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm:

 • Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số); 
 • Thông tin về hoá đơn điện tử ủy nhiệm (loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn);
 • Mục đích ủy nhiệm;
 • Thời hạn ủy nhiệm; 
 • Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm).

– Về trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên lập ủy nhiệm:

 • Khi thực hiện ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử: Các bên phải niêm yết trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua được biết;
 • Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập hoá đơn điện tử theo thỏa thuận giữa các bên thì hai bên hủy các niêm yết, thông báo trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc ủy nhiệm lập hóa đơn;
 • Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử có trách nhiệm lưu trữ văn bản ủy nhiệm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CyberBill là giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện, đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, thời gian, nguồn nhân lực, rút ngắn các thủ tục hành chính về hóa đơn.

Bài viết liên quan:

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON