Xử lý chuyển tiếp hóa đơn theo quy định mới nhất tại Nghị định 123

Vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm gần đây là thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã được quy định cụ thể tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020. Tuy nhiên, cũng theo Nghị định này thì một số văn bản pháp lý về hóa đơn và hóa đơn điện tử vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/06/2022. Vậy doanh nghiệp áp dụng theo quy định nào trong giai đoạn chuyển tiếp sử dụng hóa đơn điện tử? Tìm hiểu quy định về xử lý chuyển tiếp hóa đơn theo Nghị định 123 trong bài biết dưới đây. 

Xử lý chuyển tiếp hóa đơn
Xử lý chuyển tiếp hóa đơn theo Nghị định 123

Lưu ý về hiệu lực thi hành của các văn bản pháp lý về hóa đơn và hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Kể từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2022 (tức trước thời điểm chính thức thi hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP), những văn bản pháp lý về hóa đơn và hóa điện tử sau vẫn có hiệu lực thi hành:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Để tránh tình trạng doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác định hiệu lực thi hành của NĐ 51 và NĐ 04 vốn được quy định trước đó trong NĐ 119, tại khoản 3 điều 59 Nghị định 123 nêu rõ: Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 điều 35 của Nghị định 119. (Khoản 4 điều 35 của Nghị định 119 quy định NĐ 51 và NĐ 04 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2020).

Như vậy, bên cạnh những thay đổi về hiệu lực thi hành của NĐ 51 và NĐ 04, NĐ 123 cũng đã bổ sung thêm hiệu lực thi hành của NĐ 119.

Đồng thời, với trường hợp các trường hợp sử dụng hóa đơn bán tài sản công (bản giấy) và hóa đơn dự trữ quốc gia (bản giấy), NĐ 123 quy định như sau:

 • Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản công khi xử lý tài sản công (hóa đơn bằng giấy do Bộ Tài chính đặt in) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP.
 • Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn bằng giấy) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-BTC. Trường hợp có thông báo chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia thì các đơn vị chuyển đổi theo quy định.

Xử lý chuyển tiếp hóa đơn theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Quy định về xử lý chuyển tiếp được đề cập tại điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó:

Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan Thuế trước ngày Nghị định 123 được ban hành thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Từ thời điểm Nghị định 123 được ban hành cho đến ngày 30 tháng 06 năm 2020, trường hợp cơ quan Thuế thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định 119/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì doanh nghiệp cần thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm Nghị định 123 cùng với việc nộp tờ thuế giá trị gia tăng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định 123 được ban hành đến ngày 30/6/2022:

 • Trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51 và Nghị định 04 thì thực hiện  gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm Nghị định 123 cùng với việc nộp tờ thuế giá trị gia tăng.

Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đây là hữu ích cho những doanh nghiệp còn thắc mắc về hiệu lực thi hành của các quy định về hóa đơn, hóa đơn điện tử, cùng với đó là cách thực hiện chuyển tiếp hóa đơn theo quy định mới nhất tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON