Xử lý hóa đơn đối với phiếu quà tặng như thế nào?

Việc xử lý hóa đơn đối với phiếu quà tặng luôn là vấn đề khiến kế toán các doanh nghiệp đau đầu. Để giải đáp vướng mắc này Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 96153/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (Hà Nội) về xử lý hóa đơn đối với phiếu quà tặng.

Cùng tìm hiểu chi tiết hướng dẫn cách xử lý hóa đơn đối với phiếu quà tặng trong bài viết dưới đây.

xử lý hóa đơn
Xử lý hóa đơn đối với phiếu quà tặng như thế nào?

Cụ thể:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

>> Một vài điều cần phải làm sáng tỏ để việc sử dụng HĐĐT được thuận lợi

>> Nghị định mới quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Căn cứ theo điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas có mua phiếu quà tặng, phiếu mua hàng của các nhà cung cấp để tặng cho khách hàng, nhân viên theo các chương trình của Công ty theo đúng quy định của pháp luật thì hóa đơn đối với phiếu quà tặng sẽ được xử lý như sau:

  • Đối với phiếu quà tặng, phiếu mua hàng được sử dụng để mua hàng hóa của nhà cung cấp, khi nhà cung cấp bán phiếu quà tặng (mua hàng hóa) cho Công ty, nhà cung cấp không thực hiện lập hóa đơn mà lập chứng từ thu chi theo quy định.
  • Đối với phiếu quà tặng được sử dụng để mua dịch vụ của nhà cung cấp, khi nhà cung cấp thu tiền bán phiếu quà tặng (sử dụng dịch vụ) cho Công ty, nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn theo quy định.
  • Đối với các khoản chi mua phiếu quà tặng của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON