Xử lý hóa đơn giấy đặt in, tự in

Sau nhiều chục năm, việc sử dụng hóa đơn giấy đã trở thành thói quen của tất cả các kế toán. Ngoài việc được “nhìn tận mắt, cầm tận tay” thì còn khá nhiều tiện ích do hóa đơn giấy mang lại (cả tích cực và tiêu cực). Chính vì vậy, khi các văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử được ban hành thì hóa đơn giấy tiếp tục sử dụng thế nào luôn là quan tâm của tất cả các kế toán, các doanh nghiệp.

Xử lý hóa đơn giấy đặt in
Sử dụng hóa đơn giấy đã trở thành thói quen của hầu hết các kế toán

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chúng từ. Nội dung của Nghị định 123/2020 về cơ bản không khác nội dung Nghị định 119/2018. Theo Nghị định 123/2020, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được nới rộng đến hết ngày 30/6/2022. Cùng với quy định này, Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014 về hóa đơn cũng còn hiệu lực đến thời điểm đó.

Quy định này có nghĩa hóa đơn giấy (đặt in và tự in) của doanh nghiệp cũng vẫn còn được dùng đến hết ngày 30/6/2022. Đã có một vài ý kiến (không chính thức) giải thích về vấn đề này nhưng lại không thống nhất quan niệm. Người nói được, kẻ bảo không được dùng tiếp.

Điều 60 (xử lý chuyển tiếp) của Nghị định 123/2020 có quy định: “Doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020”.

Cần chú ý là quy định trên dùng phó từ “đã” để nói về các loại hóa đơn “đã được thông báo phát hành”, “đã đăng ký áp dụng”, “đã mua của cơ quan thuế” “trước ngày Nghị định này được ban hành”.

>> Kê khai bổ sung đối với các hóa đơn bị bỏ sót

Như vậy là đã rõ, chỉ những số lượng hóa đơn giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế đã thông báo phát hành, đã mua của cơ quan thuế trước ngày Nghị định 123/2020 ban hành – trước ngày 19/10/2020 – mới được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON