Khuyến mãi siêu ưu đãi khi sử dụng CyberBill

  • Tặng 30% số lượng hoá đơn
  • 500k phí khởi tạo
  • 10 năm thời hạn sử dụng
  • 10 năm lưu trữ hoá đơn
  • Đối tượng sử dụng: Đăng ký mới/Gia hạn

Hóa đơn điện tử CyberBill

CyberBill – Hóa đơn điện tử trên nền tảng đám mây. Phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ; hộ kinh doanh cá thể.

Chi phí không đổi – Lợi ích nâng cao

Bill-200

800.000 đ

200 hóa đơn 

300 hóa đơn

Mua ngay

Bill-300

980.000 đ

300 hóa đơn 

450 hóa đơn

Mua ngay

Bill-2000

2.900.000 đ

2000 hóa đơn 

3000 hóa đơn

Mua ngay

Bill-5000

3.800.000 đ

BILL-5000 hóa đơn 

75000 hóa đơn

Mua ngay