Các trường hợp sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Trong các loại hóa đơn, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Phiếu XKHGBĐL) được xếp vào nhóm các chứng từ được quản lý như hóa đơn.

Thông tư 39/2014/TT-BTC, Điều 3, Khoản 4 quy định: “Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.”  Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì quy định Phiếu XKKVC vào nhóm các loại hóa đơn khác: “Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.” (Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được hiểu là bao gồm cả phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý).

Việc phân loại như vậy cho thấy, dù được quản lý như hóa đơn nhưng các chỉ tiêu và cách sử dụng Phiếu XKHGBĐL có đặc thù riêng.

Các chỉ tiêu trên Phiếu XKHGBĐL, dù là giấy hay điện tử thì cũng không thể hiện các tiêu thức người bán, các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
Các trường hợp sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Như vậy, phiếu XKHGBĐL được sử dụng không phải để bán hàng hóa như hóa đơn mà là loại chứng từ để vận chuyển hàng hóa từ kho hàng của đơn vị gửi bán đại lý đến kho hàng đơn vị nhận bán đại lý và phải kèm theo Lệnh điều động nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Nếu là đại lý thu mua hàng đúng giá thì phiếu XKHGBĐL kèm theo Lệnh điều động nội bộ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ kho hàng của đơn vị nhận đại lý thu mua đến kho hàng đơn vị giao đại lý thu mua.

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng sử dụng Phiếu XKHGBĐL kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

>> 7 điều cần biết khi sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hoá gửi bán (cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho lượng hàng hóa thực tế tiêu thụ tại cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Việc kê khai, nộp thuế: Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Đối với các hình thức đại lý khác, người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON