Hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử được đề cập cụ thể tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây. Theo đó, Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho đến ngày 30/06/2022. Đây đồng thời là mốc thời gian mới cho thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần lưu ý. 

nghị định 119
Hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 123/2020/NĐ-CP công bố hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP đồng thời sửa đổi và bổ sung một số quy định mới về HĐĐT.

1. Nghị định 123/2020/NĐ-CP lùi thời hạn bắt buộc sử dụng HĐĐT được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Một trong những điểm đáng chú ý tại thời điểm Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành là thời hạn bắt buộc tất cả doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP nêu rõ: 

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Không chỉ xuất hiện trong nội dung của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, thời hạn bắt buộc sử dụng HĐĐT cũng được đề cập tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119. Theo nội dung khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Như vậy, trước ngày Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 1/11/2020 theo quy định của Nghị định 119 và Thông tư 68. Tuy nhiên, sự ra đời của Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã thay đổi mốc thời gian này. Theo đó, điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định: 

 • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.
 • Bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

>> Cập nhật quy định mới nhất về bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ

2. Hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Cũng tại Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hiệu lực thi hành của một số văn bản pháp luật quy định về hóa đơn, chứng từ hiện hành được công bố và sửa đổi. Theo khoản 2 Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Dễ thấy, ngoại trừ hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì hiệu lực thi hành của hai Nghị định còn lại đã có sự thay đổi. Lý do là bởi trước đó, tương tự như thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, hiệu lực thi hành của Nghị định 51 và Nghị định 04 đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020 và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020 (căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119).

Song song với việc sửa đổi hiệu lực thi hành của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng bổ sung một số quy định mới về HĐĐT so với Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Những nội dung quy định về hóa đơn điện tử có sự thay đổi, bổ sung đáng kể tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP phải kể đến như:

 • Mở rộng đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
 • Bổ sung thêm hai loại hóa đơn là hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
 • Bổ sung quy định về những hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
 • Thu hẹp phạm vi đối tượng được sử dụng miễn phí hóa đơn điện tử trong thời gian 12 tháng
 • Thời điểm lập hóa đơn với các trường hợp cụ thể
 • Xử lý hóa đơn sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trên đây là những thông tin về hiệu lực thi hành của Nghị định 119/2018/NĐ-CP theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ra đời trong bối cảnh nhiều văn bản pháp luật về hóa đơn, cụ thể là hóa đơn điện tử cùng lúc có hiệu lực thi hành, đồng thời thời hạn bắt buộc sử dụng HĐĐT theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã đến rất gần.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON