Quy định về thời gian phản hồi của CQT về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng HĐĐT

Việc triển khai sử dụng HĐĐT theo NĐ119/2018 và Thông tư 68/2019 đã rút ngắn thời gian phản hồi của cơ quan Thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế từ 02 ngày xuống chỉ còn 01 ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể quy định về thời gian phản hồi của Cơ quan thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

Quy định về thời gian phản hồi của CQT theo quy định cũ

Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

“Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

thời gian phản hồi
Quy định về thời gian phản hồi của CQT về việc chấp nhận / không chấp nhận sử dụng HĐĐT

Quy định về thời gian phản hồi của CQT theo quy định mới

Theo Khoản 2, Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.”

Như vậy, có thể thấy, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đã có những thay đổi tích cực về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, giúp rút gọn hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử, rút ngắn thời gian phản hòi của Cơ quan thuế, mang lại những hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

>> Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn điện tử

>> Có hay không quy định riêng về định dạng HĐĐT lưu trữ?

Đây cũng là những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế trong việc cải cách các thủ tục hành chính, thúc đẩy quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON