Quy định về kê khai thuế và sử dụng hóa đơn đối với chi nhánh khác tỉnh

Ngày nay, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp công ty cũng đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, kéo theo việc lập nhiều chi nhánh khác tỉnh, thành phố. Vậy việc khai thuế và sử dụng hóa đơn với các chi nhánh khác tỉnh của công ty, doanh nghiệp sẽ được quy định như thế nào? Hãy cùng Cyberbill tìm hiểu qua bài viết sau đây

1. Địa điểm kê khai thuế

Trường hợp công ty thành lập chi nhánh khác tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì công ty nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính; đồng thời nộp bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách Nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh:

Điểm k Khoản 1 Điều 11 quy định:
“… k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh”.
Đối với người nộp thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều này), địa điểm nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách Nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp không phải nộp bảng phân bổ số thuế phải nộp (quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

2. Sử dụng hóa đơn

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC  (sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC) hướng dẫn: 

“Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn”.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON