Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử (chuẩn quy định 2020)

Trong trường hợp hóa đơn điện tử bị sai, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, biên bản thu hồi hóa đơn điện tử và biên bản hủy hóa đơn điện tử đã kê khai như hóa đơn giấy và nộp thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo các văn bản hướng dẫn.

Vậy, trong trường hợp nào thì sẽ sử dụng biên bản hủy, điều chỉnh, thu hồi hóa đơn? hóa đơn đã kê khai thuế có được hủy không? Cách điều chỉnh hóa đơn điệnt tử viết sai? Hãy cùng tìm hiểu từng trường hợp cụ thể và mẫu các biên bản trong bài viết dưới đây.

1. Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Khi nào lập biên bản hủy hóa đơn? Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Với hóa đơn điện tử CyberBill mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất được tạo tự động, Quý khách hàng chỉ cần nhập thông tin Số biên bản hủy Ngày biên bản hủy để tạo mới biên bản hủy hóa đơn. Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill tải mẫu biên bản hủy hóa đơn nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm: Hướng dẫn điều chỉnh, hủy, thay thế hóa đơn điện tử

Tạo biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

2. Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Một số mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn thường gặp có thể kể đến như: biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ…

Biên bản điều chỉnh hóa đơn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

Tạo biên bản điều chỉnh trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill. Quy khách hàng chọn Điều chỉnh hóa đơn nhập các thông tin Số biên bản điều chỉnh Ngày biên bản điều chỉnh ấn Tạo mới

Tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn
Tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn
Biên bản điều chỉnh trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill.

3. Biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Tạo mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill, Quý khách hàng chọn phần hóa đơn Thay thế nhập các thông tin Số biên bản thay thế Ngày biên bản thay thế ấn Tạo mới

Tạo biên bản thu hồi hóa đơn
Tạo biên bản hóa đơn trên phần mềm hóa đơn CyberBill
Mẫu biên bản thu hồi trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Như vậy, tùy vào từng trường hợp sai sót cụ thể, mà doanh nghiệp có thể lựa chọn biện pháp hủy hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn hay thu hồi hóa đơn.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn tra cứu, in hóa đơn điện tử CyberBill

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON