Mã xác thực, số xác thực, … trong hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là gì ?

Hỏi: Mã xác thực, số xác thực, … trong hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là gì ?

Điều 3 (Giải thích từ ngữ), Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 quy định:

– Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế, được hiển thị trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều hỗ trợ doanh nghiệp đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON