Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt thế nào nếu sử dụng hóa đơn điện tử giả ?

Khoản 3, Điều 6 (Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giả mạo được quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

Ngoài việc bị phạt bằng tiền, doanh nghiệp vi phạm còn phải chịu hình phạt bổ sung (Khoản 4, Điều 6): phạt đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Và phải bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Khoản 5, Điều 6): buộc phải hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON